Col·legi Sant Vicenç de Paül Sa Vileta Educació Palma de Mallorca Balears, Illes
CC SANT VICENÇ DE PAÜL
SA VILETA
Col·legi Sant Vicenç de Paül Sa Vileta Educació Palma de Mallorca Balears, Illes
CC SANT VICENÇ DE PAÜL
SA VILETA
Col·legi Sant Vicenç de Paül Sa Vileta Educació Palma de Mallorca Balears, Illes
CC SANT VICENÇ DE PAÜL
SA VILETA
CONTROLS I EXÀMENS

Les notes dels controls i exàmens que es facin en les diferents avaluacions s'han d'anotar a l'agenda. Els pares / mares i / o tutors hauran de signar en ella perquè el tutor sàpiga que els alumnes han ensenyat a casa els resultats. Per a qualsevol dubte o revisió dels mateixos es podrà demanar una tutoria.

INFORME A LES FAMÍLIES

L'informe que els pares rebran conté la nota global per a cada àrea, a més de les observacions de cada mestre i del tutor, el nombre d'absències justificades i no justificades, així com la nota dels hàbits de comportament. Aquest informe es traurà amb el programa de gestió educativa de la Conselleria Gestib

PERÍODE DE RECLAMACIÓ

En cas de desacord sobre els resultats de juny, els pares poden efectuar la corresponent reclamació en el termini màxim de 3 dies a partir de la data de lliurament dels resultats.