Col·legi Sant Vicenç de Paül Sa Vileta Educació Palma de Mallorca Balears, Illes
CC SANT VICENÇ DE PAÜL
SA VILETA
Col·legi Sant Vicenç de Paül Sa Vileta Educació Palma de Mallorca Balears, Illes
CC SANT VICENÇ DE PAÜL
SA VILETA
Col·legi Sant Vicenç de Paül Sa Vileta Educació Palma de Mallorca Balears, Illes
CC SANT VICENÇ DE PAÜL
SA VILETA

 

AGENDA
L’agenda és un instrument essencial. Els alumnes hi anoten la seva tasca diària, les dates i resultats dels exàmens. Els professors hi fan anotacions sobre la conducta i la feina diaria dels alumnes. Per això és molt important que:

  • Els pares revisin l’agenda diària­ment.
  • S’utilitzi l’agenda per a comu­nicacions amb tutor i/o altres mestres.

ABSÈNCIES
El professorat registra les absèn­cies i retards. Per justificar-les els pares empraran l’agenda.

XANDALL
L’ús del xandall del centre és obligatori a Primària els dies que els alumnes tenen educació física. 

ÚS DE MÒBILS I APA­RELLS ELECTRÒNICS
Els alumnes te­nen totalment prohibit usar els mòbils al centre. En cas de trobar un alumne amb un mòbil (estigui encès o apagat) se li retirarà l’aparell i es dipositarà a secretaria per tal que ho venguin a recollir els pares.
Només podran emprar els mòbils o aparells electrònics si els mestren ho han demanat per realitzar alguna activitat concreta i sempre sota supervisió del professorat.

El Centre no es fa responsable dels desperfectes o substraccions d’aquests aparells.

RETARDS
Recordam la importància de la puntualitat a l’entrada dels alum­nes al Centre per tal de no des­torbar el ritme de classes de les primeres hores.