Anual 14 € / alumne

Durant el curs 16/17 els alumnes accidentats hauran d'anar a la clínica Palma Planas amb el document que se li lliuri al centre.