fotocòpies, material específic d'activitats puntuals


Anual 75 € per alumne. Aquest material inclou material general didàctic, material específic d'algunes àrees i recursos digitals.