Què mengem avui?

horari:
De 14h. a 16h. (Setembre i juny)
De 12: 30h. a 15 h. (D'octubre a maig)

Abans de dinar: Anar a l'bany i neteja de mans

Durant el dinar:

  • Silenci i disciplina (no es poden aixecar)
  • Es serveix el menjar
  • Cuidadors: guarden els alumnes i procuren que l'hi acabin tot
  • No s'aixequen de la taula fins que els monitors donen el seu permís.