Ed. Infantil

El segon cicle d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys) és una de les etapes més importants per als nins i les nines, ja que comprèn els primers anys d’escolarització. Durant aquest període, ajudem els infants en el seu desenvolupament emocional, afavorint la seva seguretat, la confiança en sí mateixos, el desenvolupament de la pertinença, l’autoestima i l’autorealització, l’amor i l’estima. Així doncs, els ajudem a saber ser, a saber estar i a saber fer. A més a més, no deixem de banda l’autonomia dels infants, per la qual cosa els guiem perquè assoleixin hàbits i valors, ja siguin d’higiene, d’ordre, de cura d’ells mateixos, de relacions socials, de responsabilitats, entre d’altres. Totes aquestes qüestions del seu procés d’aprenentatge i de creixement personal s’aconsegueixen d’una manera global ensenyant-los a descobrir-se a ells mateixos, a descobrir l’entorn natural i social i a intercomunicar-se.  

Les àrees curriculars que es treballen són les següents: 

- El descobriment de l’entorn mitjançant projectes. 

- El descobriment d’un mateix i dels altres. 

- La comunicació i els llenguatges. 

- Les matemàtiques a través del projecte ABN.
Cursos de Ed. Infantil
Professorat de Ed. Infantil