HISTÒRIA

Sant Vicenç de Paül de Sa Vileta fou fundat per les Germanes de la Caritat l’any 1904. La nostra missió com a centre està enfocada al desenvolupament integral de la persona segons l’Evangeli i amb un estil propi. També se centra a proporcionar als alumnes les competències necessàries per a obtenir èxit a la seva vida i treballar per un món cada vegada més just i millor. De forma més específica, els trets més importants venen definits pel caràcter propi comú a tots els centres de Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears: 

  

- L’educació del cor i la interioritat. 

- L’educació de persones amb esperit crític, sensibles amb els problemes del món i promotores de pau i justícia. 

- L’educació en valors perquè els alumnes valorin i assumeixin la cultura pròpia i apreciïn la riquesa que suposa les altres cultures. 

- L’educació per a l’oci, l’ocupació del temps lliure i la capacitat de gaudir amb l’expressió artística. 

- L’educació de qualitat, oberta a la innovació i al desenvolupament de projectes pedagògics. 

- La corresponsabilitat, el treball en equip, l’honestedat, la solidaritat i el servei a l’altre. 

- L’adquisició dels criteris ètics i responsables per a la utilització de les noves tecnologies. 

- L’atenció als alumnes més febles o amb necessitats educatives especials. 

- La motivació dels alumnes i les seves famílies perquè coneguin i acceptin el caràcter propi del centre i participin activament en l’escola. 

- El compromís dels alumnes perquè estimin i es facin responsables dels recursos del planeta i gaudeixin de la naturalesa. 

- La creació d’un ambient de respecte on cada persona se senti única, estimada i respectada, que creixi en un ambient de serenitat, llibertat i alegria.  

“La perfecció no consisteix en la multitud de coses fetes, sinó en el fet d’estar ben fetes” 

                                                                                             "Sant Vicenç de Paül"