Ed. Secundària

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria constitueix el darrer nivell en el nostre centre, el qual comprèn quatre cursos acadèmics diferents (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO). És el moment en què els alumnes consoliden l'aprenentatge assolit durant l'etapa d’Educació Primària, aprenen coneixements nous i posen en marxa la seva autonomia, la seva planificació i el seu esforç. 

Aquesta etapa està plena de molts de canvis, no només pel fet de començar una etapa educativa nova, sinó perquè els estudiants experimenten moltes alteracions físiques i socials, per la qual cosa és un dels períodes fonamentals en el seu creixement personal. Així doncs, és una etapa que proclama unes necessitats que fins ara no s'havien manifestat i que, per tant, han d’estar cobertes. El nostre centre posa a disposició dels nostres alumnes els següents serveis i consultes:  

  

  • Assessorament acadèmic (Orientació i tutors)

  • Higiene i sexualitat (Tallers i Consulta Jove)

  • Educació emocional (Tallerstutors i Orientació), entre d’altres.

En definitiva, és una etapa on hi ha d’haver una gran coordinació amb l’etapa de Primària, així com una feina integral amb l’alumnat i les seves famílies. Els nostres alumnes són únics i com a tal els tractem. Un exemple de la feina integral que engeguem al nostre centre des de fa dos anys és el projecte que duu a terme UNICEF, que declarà Palma ciutat de la infància l’any 2018. Al nostre centre tenim quatre consellers i conselleres que ens representen a l’Ajuntament de Palma, on fan sessions de treball, així com trobades amb altres centres amb la finalitat de millorar aspectes relacionats amb els nostres infants de Ciutat.


 


Cursos de Ed. Secundària
Professorat de Ed. Secundària